Hạt nhựa nguyên sinh

Hạt nhựa màu

Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Nguyễn Thế Anh
Hotline
090 536 5866 - (04) 35579441

HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

Hạt nhựa nguyên sinh PE
Hạt nhựa nguyên sinh PE
Hạt nhựa nguyên sinh PE
Hạt nhựa nguyên sinh PE
Hạt nhựa nguyên sinh PC
Hạt nhựa nguyên sinh PC
Hạt nhựa nguyên sinh ABS
Hạt nhựa nguyên sinh ABS
Hạt nhựa nguyên sinh ABS
Hạt nhựa nguyên sinh ABS
Hạt nhựa nguyên sinh ABS
Hạt nhựa nguyên sinh ABS
Hạt nhựa nguyên sinh HIPS
Hạt nhựa nguyên sinh HIPS
Hạt nhựa nguyên sinh PP M9600
Hạt nhựa nguyên sinh PP M9600

HẠT NHỰA MÀU MASTERBATCH

Hạt nhựa PE đen
Hạt nhựa PE đen
Hạt nhựa PC đen
Hạt nhựa PC đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt nhựa PP đen
Hạt màu theo yêu cầu
Hạt màu theo yêu cầu
Hạt màu theo yêu cầu
Hạt màu theo yêu cầu
Hạt nhựa ABS đen
Hạt nhựa ABS đen
Hạt nhựa ABS đen
Hạt nhựa ABS đen
Hạt nhựa HIPS đen
Hạt nhựa HIPS đen